Landbruket

Borgja har en rik og spennende landbrukshistorie å fortelle. 

Borgja var i flere århundre en grasgård med melkekuer. På 1930-tallet ble gården sted for bred utprøving av biodynamisk gårdsdrift. Fra 1960 ble det storsatsing på moderne landbruk med løsdrift og pelletsproduksjon. 

Vår tid har vært preget av å skape en bærekraftig drift. Da vi overtok gikk Borgja fra å være en gård med mange ansatte boende på gården, til å bli drevet av oss som familie.

Vi har vært heldig med godt samarbeid med naboer og andre bønder i Bø. Samarbeidene beriker hverdagen og er noe vi setter veldig pris på! 

I dag produserer vi korn og frø samt kylling på konvensjonelt vis.

Julen begynner tidlig på Borgja med kutting og tørking av spikkeband (julenek) i august som skal leveres til flere kunder før jul. 

Det vokser og gror imidlertid ikke bare på jordene. Vi tester også ut økologiske grønnsaker, bær og frukt. I 2010 tok vi opp ideene fra 1930-tallet og begynte å produsere et bredt spekter av grønt ute og i et av de gamle drivhusene.

Også studentene som bor hos oss har tilgang til drivhus og muligheten for selvforsyning av grønnsaker, urter, frukt og bær.