Naturvern og arter

Breisås har et rikt biologisk mangfold. Norith Eckbo er biolog og jobber for å ta vare på norsk natur.

Denne våren starter Norith opp et nytt prosjekt hvor hun skal henge opp fuglekasser for å overvåke fuglebestander i skogen.

Hvis du har sett noe spennende, ta gjerne kontakt! n.eckbo@gmail.com