Veslestugo II


Veslestugo II er den delen av Veslestugo som har inngang fra Gamletunet. Boligen har kjøkken, stue, bad og toalett nede. Oppe finnes to soverom.

Veslestugo ble bygget på 1880-tallet som midlertidig bolig for Borgen familien som eide Borgja på den tiden, mens de bygget nytt hovedhus. Huset hadde en annerledes terrasse og rester av denne kan sees i inngangspartiet på Stabburet, huset som ligger ved siden av Veslestugo.

Boligen er på ca 80 m2 og leies ut til to studenter.