Skogen

Og skogen gav os eventyret.

Theodor Kittelsen

Borgjas skog er del av skogsområdet Breisås, et høydeområde mellom Bø, Gvarv og Nome som eies og drives av flere grunneiere. Fra gårdsveien mellom Borgja og Staurheim går du rett inn i skogen, hvor fine opplevelser og spennende turmål som tjern, myrer, utsiktspunkt og minnesmerker venter deg. Skogen har også mye bær og sopp i sesongene for det.

Skogen er mye brukt av gående, løpende, syklende, ridende, klatrende, bærplukkende og fiskende. Bø turlag har merket turer og retninger og du kan lese mer om dette på deres sider. Det er også skiløyper vinterstid som går over Borgja- og Staurheimsjordene inn i skogen, men også over til Veierud. Buldreområder finnes det også og disse har Klatregruppa i Bø god oversikt over.

Vi ønsker at alle, dyr og mennesker, som beveger seg i skogen har fine opplevelser. En fin opplevelse skal ikke gå på bekostning av økosystemet. Selvom skogen er en del av gårdenes virksomhetsområde hvor det hugges og plantes nye planter, er det viktig at vi også tar vare på artenes leveområder. Vi oppfordrer alle til å bruke egnede stier for sykling og etterlate av skogen uten søppel. Se vår i pakt med skogen-huskeliste for alle brukere.

Registrer gjerne artene du ser i Artsdatabanken.