Seljordstua

Seljordstua kommer opprinnelig fra Nordigaard Høydal i Åmotsdal. Navnet sitt fikk den etter at den ble solgt og fløtet ned til Seljord. Der ble den imidlertid aldri satt opp men ble liggende lagret. På 1930-tallet kjøpte Eivind Eckbo sen. den og fikk den satt opp på Borgja. Seljordstua fungerte som bolig for ansatte på gården frem til 1960-tallet. Både vi og den gleder seg over at det fra tid til annen kommer besøk av familiene som har bodd der.

Seljordstua ligger midt på Gamletunet omkredset av den andre husene. Huset benyttes til arrangement og korttidsleie. Seljordstua har to stuer for arrangement og 6 sengeplasser for overnatting.